Laerskool Welgemoed het 34 voltydse opvoeders. Saam met die skoolhoof streef ons die visie en missie van die skool na. Elke opvoeder is daartoe verbind om kwaliteit onderrig aan ons leerders te bied.

The national curriculum, known as CAPS (Curriculum Assessment Policy Statement), is implemented from Grade 1 – 7. We have three academic phases:

 • Grade 1 – 3: Foundation Phase / Graad 1 – 3: Grondslagfase
 • Grade 4 – 6: Intermediate Phase / Graad 4 – 6: Intermediêre Fase
 • Grade 7: Senior Phase / Graad 7: Senior Fase

Elke opvoeder is verbind tot akademiese uitnemendheid. Maar hoe word dit gemeet?

 • Skoolgebaseerde assesserings: Die afgelope 5 jaar is die jaarlikse slaagpersentasie van ons leerders in elke graad tussen 99% en 100%.
 • National assessments: All learners write national assessments in Home Language and Mathematics. The averages of learners from Welgemoed Primary are way above the provincial and national averages.
 • Sistemiese evaluerings: Aan die einde van graad 3 en graad 6 skryf leerders toetse in Huistaal en Wiskunde wat deur die Wes-Kaapse Onderwysdepartement geadministreer word.

Jaar na jaar haal ons die WKOD se merietelys van Top Akademiese Skole –die enigste skool in die Metro-Noord Streek wat hierdie lys haal. In 2015, Welgemoed Primary was awarded as the school with the best results in Mathematics at primary school level in the entire Western Cape!

We firmly believe in supporting our learners. There are systems in place to help learners who are struggling, as well as numerous opportunities to enrich our learners.

We have a highly functioning Prospicimus centre that supports learners on an emotional and/ or academic level. The team consists of experienced teachers, as well as qualified professionals. For every referred learner, a unique support plan is drawn up and implemented.
Vir die akademiese verrykingsbeen, neem ons aan soveel as moontlik olimpiades en akademiese kompetisies deel:

 • AMESA Wiskunde-kompetisie (Graad 4 – 6)
 • MNED Wiskunde-kompetisie (Graad 1 – 7)
 • SAOU Wiskunde-kompetisie (Graad 6-leerders)
 • Van Riebeeckstrand Wiskunde-kompetisie (Graad 7-leerders)
 • ATKV-redenaars (Graad 5 – 7)
 • Lapa-leeskompetisie (Graad 6 & 7)
 • Media24 Algemene Kennis (Graad 6 & 7)
 • Bybelvasvra (Graad 5 – 7)

In the Foundation Phase, the chess program Moves for Life was introduced in 2013. This program aids the development of key cognitive abilities, especially concerning Mathematics. Learners also get the opportunity to participate in a variety of tournaments. Die leerders van Laerskool Welgemoed word blootgestel aan ‘n intensiewe kurrikulumprogram waar daar genoeg uitdagings aan hulle gestel word. Dit is inderdaad ‘n wonderlike wêreld vol van geleenthede wat Laerskool Welgemoed laat uitblink.

The proof is indeed in the pudding…