Ons visie op Laerskool Welgemoed is baie duidelik – “Waar elke kind voorbereid is op hul toekoms in ‘n koesterende omgewing”. Hierdie visie bly die hoeksteen van die skool. Alle besluite wat deur die Beheerliggaam geneem word, word gekontroleer teen hierdie visie om te verseker dat ons skool elke kind voorberei.

Edwin Ellis
Voorsitter
E-pos

Johan Engelbrecht
Skoolhoof 
E-pos

Jenny Douglas-Henry
Sekretaris
E-pos

Tony Lee
Adjunkhoof
E-pos

Adelene Bezuidenhout
Personeel verteenwoordiger
E-pos

Elzanne Jonker
Sport
E-pos

Edwin Ellis
Menslike hulpbronne & Bemarking
E-pos

Aelene Rummel
Fisiese Geriewe
E-pos

Johan Dekker
ICT
E-pos

Lezaan Lennox
Kultuur
E-pos