Ons visie op Laerskool Welgemoed is baie duidelik – “Waar elke kind voorbereid is op hul toekoms in ‘n koesterende omgewing”. Hierdie visie bly die hoeksteen van die skool. Alle besluite wat deur die Beheerliggaam geneem word, word gekontroleer teen hierdie visie om te verseker dat ons skool elke kind voorberei.

TBC

E-pos

TBC

E-pos

TBC

E-pos

TBC

E-pos

TBC

E-pos

TBC

E-pos

TBC

E-pos

TBC

E-pos

TBC

E-pos

TBC

E-pos