Hoofleerders 2020
Studenteraad 2020
Biblioteekmonitors
Kultuurmonitors
Estetiese Monitors
Sportmonitors
Klankmonitors
Rekenaarmonitors