Dit kan opreg gesê word dat `n belegging in opvoeding `n belegging in die toekom is, wat die beste rente verdien.
50 Jaar na die stigting van Welgemoed Laerskool, is dit gepas om die vele prestasies van die skool toe te skryf aan die voormalige skoolhoofde, beheerliggame, opvoeders en ouers wat doelgerig beplan, streng voorberei, positief vooruit gegaan en aanhoudend gestreef het. PROSPICIMUS.