GRONDSLAGFASE (GRAAD 1 - GRAAD 3) KABV KURRIKULUM

GRAAD 1

GRAAD 2

GRAAD 3

OP DIE SOSIALE KALENDER VIR GR.1

 • Gr.1-Oriënteringsdag
 • Gr.1: 100 skooldae
 • Gr.1: Vlooi se partytjie
 • Uitstappies: Vlooi by die Artscape
 • Grondslag-kultuurkaskenades
 • Grondslag-kultuurprysuitdeling
 • Grondslag-markdag
 • Pannekoekdag
 • Interhuis-lintseremonie

TALE

 • Huistaal: Engels of Afrikaans
 • Eerste Addisionele Taal: Engels of Afrikaans
 • Geïntegreerde Taalprogram: Luister en Praat; Lees en Klanke; Skryfwerk; Handskrif

WISKUNDE
Ontwikkeling van vaardighede en kennis:

 • Fisiese kennis
 • Sosiale kennis
 • Logiese kennis
 • Getalle, bewerkings en verwantskappe
 • Patrone, funksies en algebra
 • Ruimte en vorms
 • Meting
 • Datahantering

LEWENSVAARDIGHEDE

 • Aanvangskennis en persoonlike en sosiale welstand
 • Skeppende Kunste
 • Liggaamsopvoeding
 • Visuele Kunste

UITBREIDING VAN DIE KURRIKULUM

 • Rekenaar-ondersteunde leer
 • Biblioteekgebruik en navorsing
 • Interaktiewe witborde (e-leer)
 • Multimedia opvoeding
 • isiXhosa