KULTUUR

KUNS

Kunsklasse word aan al die grade aangebied deur gekwalifiseerde leerkragte met baie ondervinding.
Alle vorme van visuele kuns word aan die leerders bekendgestel, bv. teken, skilder en pottebakkery.
Verskillende materiale word gebruik, o.a. tempera, akrielverf, papier-mache, draad, ens.

ACT TONEELGROEP

Hierdie leerders word gekeur en bestaan uit ‘n klein, talentvolle groep wat ‘n spesifieke toneelstuk opvoer by verskeie geleenthede. Daar word aandag gegee aan die verdere ontwikkeling van alle aspekte van drama.
Daar word ook privaat dramaklasse deur opgeleide persone aangebied. Hierdie klasse kan deur die graad 1-7 leerders bygewoon word en is gratis.
Die ACT-geselskap neem deel aan verskeie toneelfeeste, soos die Fraserburg Toneelfees en ATKV Tjokkertoneel.

EISTEDDFOD

Ons neem elke jaar deel aan verskeie eisteddfods. Daar word in die volgende afdelings deelgeneem, nl. gedigte, skeppende skryfwerk, kuns, drama, sang, prosa, musiek, openbare redevoering en skrif. Leerders van graad 1 tot 7 word die geleentheid gebied om deel te neem.

KOOR

Die leeders in graad 2 en graad 3 sing in die Juniorkoor nadat elke leerder se stem en musikale vermoë individueel getoets is.
Aan die einde van die leerder se graad 3 – jaar lê hy/sy weer ‘n oudisie af waarna suksesvolle kandidate dan lid word van die Seniorkoor, bestaande uit graad 4- tot graad 7-leerders.
Beide die kore is baie aktief en tree op uitnodiging in kerke en by sosiale funksies op. Hulle behaal jaarliks skitterende uitslae by eisteddfods o.a. Stellenbosch, Tygerberg en ATKV Applous.

REDENAARS

Leerders van graad 5 tot 7 neem jaarliks deel aan die ATKV-redenaarskompetisie sowel as verskeie eisteddfods.

PRIVAAT LESSE

Daar word ook ‘n wye verskeidenheid van kulturele aktiwiteite deur professionele persone aangebied.
Hierdie aktiwiteite word op die perseel aangebied met addisionele kostes daaraan verbonde. Die aktiwiteite sluit die volgende in: musiekteorie, klavier, blokfluit, viool, kitaar, klawerbord, sang, dans, en ballet.