SENIOR

SENIOR (GRAAD 7) KABV KURRIKULUM

GRAAD 7

LEERLINGRAAD 2022

VAKKE

 • Huistaal: Afrikaans (en Engels – Leerders het die keuse om Engels op huistaalvlak te neem, indien ‘n keuringsassessering geslaag word.)
 • Eerste Addisionele Taal: Engels
 • Wiskunde
 • Natuurwetenskappe
 • Tegnologie
 • Sosiale Wetenskappe (Geskiedenis en Aardrykskunde)
 • Ekonomiese- en Bestuurswetenskappe
 • Kreatiewe Kunste (Kuns en ‘n keuse tussen Musiek en Drama)
 • Lewensoriëntering

EVALUERING

 • Streng volgens die vereistes van die KABV-dokumente.
 • Deurlopende assessering en evaluering van leerders se vordering vind plaas sowel as ‘n formele toetsreeks nader aan die einde van elke kwartaal. Sodoende word gereelde studiemetodes by ons leerders ingeskerp en bevorder.
 • ‘n Rapport word uitgereik aan die einde

OLIMPIADES & KOMPETISIES

Die doel van deelname aan olimpiades is om standaarde op nasionale vlak te meet.

 • Alle leerders (graad 1 – 7) neem deel aan ons skool se spelolimpiade.
 • Alle leerders (graad 4 – 7) neem deel aan die jaarlikse Suid-Afrikaanse Wiskundekompetisie (AMESA).
 • Die top 16 graad 7-Wiskunde-leerders neem jaarliks deel aan Laerskool Van Riebeeckstrand se Wiskundekompetisie.
 • Eskom Science Expo (graad 7)